Projekt "Workshopy a výskumy na hrade Hrušov 2013"

27.04.2013 07:52

Zámerom projektu je zorganizovanie jedno – viac dňových workshopov zameraných na:

  1. Konzerváciu a sanáciu vybraných častí hradu Hrušov
  2. Umelecko remeselné ošetrenie a konzervovanie historických omietok a drevených prvkov
  3. Dendrochronologický výskum drevených historických prvkov hradnej zrúcaniny
  4. Archeologický výskum

Reštaurovanie okenného výklenku s kamennými gotickými sedíliami.
 

Dňa 27. apríla 2013 sa začal prvý turnus tohto projektu projektu, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a  schválený MK SR pod číslom zmluvy MK- 7399/2013/1.3.

Turnus bude trvať do 8. mája 2013 a jeho cieľom je staticky zabezpečiť a sanovať vstupnú baštu hradu. Fotografie si môžete prezrieť vo fotoalbume – Workshopy a výskumy na hrade Hrušov 2013.