Archeologický workshop na hrade Hrušov

01.07.2016 14:50

Archeologický workshop na hrade Hrušov

Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v termíne od 4. júla do 15. júla  2016 realizuje archeologický výskum na hrade Hrušov v katastri obce Hostie v okrese Zlaté Moravce. Pôvodný gotický hrad vznikol na sklonku 13. storočia a spájaný je s rodom Čákovcov. Jeho dejiny sa píšu až do začiatku 18. storočia, keď postupne chátra a mení sa na zrúcaninu. Katedra archeológie sa v tejto sezóne sústredí na východný hradný palác, ktorý bol vybudovaný počas rozsiahlych renesančných prestavieb v 16. storočí. Cieľom výskumu je rozšírenie našich poznatkoch o stavebnej dispozícii interiéru paláca, vrátane zistenia umiestnenia a stavu pôvodnej podlahy a spresnenia ďalších otázok týkajúcich sa prestavieb a datovania paláca. Výskum stanoví zachované pamiatkové hodnoty objektu, čím umožní prípravu postupnej obnovy kultúrnej pamiatky. Výskum sa uskutoční pod vedením Mgr. Dominika Repku, PhD. a PhDr. Pala Šteinera, PhD. Na workshope budú participovať dobrovoľníci zo združenia na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja – LEUSTACH a žiaci zo základnej školy Fatranská v Nitre.

doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.

Vedúca Katedry archeológie UKF

 

Archeologický workshop sa uskutoční v rámci projektu Workshopy a výskumy na hrade Hrušov 2016, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Záujemcovia o dobrovoľnú pomoc pri archeologickom výskume sa  môžu informovať telefonicky na tel. č.:  0908 109 168. Mgr. Stanislava Blahová.