Novinky

archeologický workshop

01.07.2016 14:57
Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v termíne od 4. júla do 15. júla  2016 realizuje archeologický výskum na hrade Hrušov v katastri obce Hostie v okrese Zlaté Moravce.

PF 2015

31.12.2014 19:56
Každý okamih je jedinečný, každý človek je jedinečný ale spolu sme dokázali veľa. Dovoľte mi poďakovať sa všetkým našim priateľom, sponzorom, podporovateľom a hlavne našim a ich rodinám, ktoré spoločne prispeli k záchrane hradu Hrušov. Ďakujeme Mgr. Stanislava Blahová

Výzva

12.12.2013 15:36
   V Ý Z V A OZ LEUSTACH VYHLASUJE VÝZVU na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytovanie služieb – projekt stavby s názvom „Konzervácia stavébne úpravy a...

Tretia fáza projektu Výučba dejín na miestach historických udalostí

04.06.2013 14:14
V týchto dňoch neustále prebieha realizácia predposlednej fázy projektu "Výučba dejín na miestach historických udalostí", ktorý finančne podporila Nadácia Orange v rámci programu Školy pre budúcnosť. Deti, na základe vlastného pozorovania a zhotovených fotografií z predchádzajúcich dvoch etáp...

Druhá fáza projektu: Výučba dejín na miestach historických udalostí

24.05.2013 14:44
17.5.2013 sa uskutočnila druhá fáza projektu Výučba dejín na miestach historických udalostí, schváleného Nadáciou Orange v rámci programu Školy pre budúcnosť. Ďalších 50 detí sa zoznámilo so zaujímavým putovaním kráľa Štefana za kráľovskou korunou. Fotky z akcie môžete vidieť vo fotogalérii: Druhá...

NÁUČNÝ CHODNÍK JANÍKOVCE

24.05.2013 14:29
Z LEUSTACH v týchto dňoch finišuje pri ukončení projektu " Náučný chodník Janíkovce", ktorý je podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou. Združenie v spolupráci s OZ Darmoty vytvorilo cyklotrasu s náučnými panelmi medzi Janíkovcamia  a Golianovom. V mestskej časti Janíkovce a smerom ku...

Pomôž aj ty

17.05.2013 09:57
Naše Mesto 2013 aj tento rok sa môžete prihlásiť a pomôcť pri obnove hradu, či príprave archeologického výskumu v kostolíku pod hradom :) Pomôžte počas Nášho Mesta zachraňovať slovenské hrady. Stačí si len...

Začal sa nový projekt - Workshopy a výskumy na hrade Hrušov 2013.

27.04.2013 07:47
Dňa 27. apríla 2013 sa začal prvý turnus projektu: „ Workshopy a výskumy na hrade Hrušov 2013“. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a  schválený MK SR pod číslom zmluvy MK- 7399/2013/1.3. Turnus bude trvať do 8. mája 2013 a jeho...

Projekt: Výučba dejín na miestach hisotrických udalostí

23.04.2013 08:19
Prvé informácie z realizácie projektu.

Webová prezentácia bola spustená

23.04.2013 08:18
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.