Informácie o nás

Cieľom združenia je vyvíjanie činností smerujúcich k popularizovaniu kultúrnych a historických pamätihodností, ktoré sa nachádzajú v dezolátnom stave. Budovanie pozitívneho vzťahu detí a mládeže k historickým a kultúrnym pamiatkam prostredníctvom priamej účasti na ich rekonštrukcii a obnove. Organizovanie a usporadúvanie konferencií a workshopov so zameraním na záchranu, obnovu a rekonštrukciu kultúrnych a historických pamiatok. Organizovanie prázdninových táborových pobytov pre deti a mládež s orientáciou na záchranu kultúrnych a historických pamiatok nitrianskeho regiónu. Realizácia a uskutočňovanie záchranných a rekonštrukčných prác so zreteľom na základnú údržbu (regulácia zelene, drobné konzervačné práce, pomocné práce pri začisťovaní areálu a pod.) najohrozenejších architektonických pamiatok stredovekého dedičstva ( hrady, sakrálne pamiatky, veže, fortifikačné systémy a iné).

Činnosť združenia je smerovaná na vzdelávacie aktivity s mládežou, workshopy zamerané na obnovu a záchranu kultúrneho dedičstva, tvorba a budovanie náučných chodníkov, spolupráca s INEX. Za osobné špecifikum práce občianskeho združenia LEUSTACH považujeme aj fakt, že dlhodobo pracujeme s deťmi vo veku od 10 rokov do 15. rokov, študentmi a mladými ľuďmi od 15. do 25. rokov v rámci školskej i mimoškolskej vzdelávacej činnosti a ktoré sa aktívne zapájajú do záchranných a sanačných prác, kde získavajú nielen teoretické a praktické, ale aj odborné zručnosti v oblasti záchrany a ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, čím sa posilňuje ich vzťah a úctu ku kultúrnemu a prírodnému dedičstvu regiónu ale aj k akceptácii kultúrneho bohatstva celej krajiny. . Za 9 rokov našej činnosti sa našich aktivít zúčastnilo vyše 450 detí a mladých ľudí i zahraničnými študentov.

Kto sa môže zapojiť?

  1. deti a mládež vo veku od 10 do 15. rokov
  2. študenti stredných a vysokých škôl
  3. rodiny s deťmi
  4. široká verjnosť

História OZ LEUSTACH

Krátky prehľad históriou si môžete prezrieť TU.