archeologický workshop

01.07.2016 14:57

Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v termíne od 4. júla do 15. júla  2016 realizuje archeologický výskum na hrade Hrušov v katastri obce Hostie v okrese Zlaté Moravce.