Projekt: Výučba dejín na miestach hisotrických udalostí

23.04.2013 08:19

Prvé informácie z realizácie projektu.