Tretia fáza projektu Výučba dejín na miestach historických udalostí

04.06.2013 14:14

V týchto dňoch neustále prebieha realizácia predposlednej fázy projektu "Výučba dejín na miestach historických udalostí", ktorý finančne podporila Nadácia Orange v rámci programu Školy pre budúcnosť.

Deti, na základe vlastného pozorovania a zhotovených fotografií z predchádzajúcich dvoch etáp projektu, pripravujú výstavné banery, zhotovujú vlastnoručne vyrobené modely a výtvarne spracovávajú jednotlivé témy projektu.

Ich práce budú následne tvoriť putovnú výstavu.

Musíme skonštatovať, že sú veľmi šikovné a tvorivé, a to hlavne pod vedením pani učiteľky Evky Szorádovej.

 

Fotografie si môžete prezrieť vo fotogalérii.

 

Mgr. Stanislava Blahová