Výzva

12.12.2013 15:36

 

 V Ý Z V A

OZ LEUSTACH VYHLASUJE VÝZVU

na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytovanie služieb – projekt stavby s názvom „Konzervácia stavébne úpravy a revitalizácia vybraných častí hradu Hrušov“.