Aktuality

Archeologický workshop na hrade Hrušov

01.07.2016 14:50
Archeologický workshop na hrade Hrušov Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v termíne od 4. júla do 15. júla  2016 realizuje archeologický výskum na hrade Hrušov v katastri obce Hostie v okrese Zlaté Moravce. Pôvodný gotický hrad vznikol na...

Život na hrade Hrušov

OZ LEUSTACH pokračuje vo svojej práci aj naďalej. Prehľad činnosti si môžete prezrieť na fotografiách:

Január - február 2015: https://www.rajce.net/a11541768

marec 2015: https://www.rajce.net/a11541784


Zimný workshop na hrade Hrušov

V sobotu 31.01.2015 sa na hrade uskutočnil už 4.ročník zimnej výpomoci členov Katarínky OZ LEUSTACH. Ako každoročne aj tento rok nesklamali a svojou usilovnosťou pomohli hradu Hrušov. Po namáhavej práci ich čakal guláš a relax v termálnej vode v Rímskych kúpeloch. Ďakujeme všetkým zúčastním za pomoc a odhodlanie.

Fotografie z akcie si môžete pozrieť na: https://plus.google.com/u/0/photos/100870945609480703544/albums/6110972450684793489
alebo na:
https://plus.google.com/u/0/photos/113613424875171902775/albums/6110793128992917649
Mgr. Stanislava Blahová

 

2%


 Aj Vy môžete pomôcť hradu Hrušov. Svojimi 2% podporíte rekonštrukciu a sanáciu hradu, konzerváciu najcennejších artefaktov na hrade, dovezenie 10,000 litrov tak vzácnej vody priamo na hrad a sanáciu najohrozenejších častí hradu. Naša práca od roku 2002 je zárukou, že hrad každým rokom ožíva a jeho múry pribúdajú a že i v roku 2015 vdýchneme život ďalším jeho častiam.
Ďakujeme.


   Formulár je možné si stiahnuť  TU

 

 

Každý okamih je jedinečný, každý človek je jedinečný ale spolu sme dokázali veľa. Dovoľte mi poďakovať sa všetkým našim priateľom, sponzorom, podporovateľom a hlavne našim a ich rodinám, ktoré spoločne prispeli k záchrane hradu Hrušov.

Ďakujeme

Mgr. Stanislava Blahová

 

10. rokov činnosti OZ LEUSTACH

 

Dňa 11.10.2014 sa na hrade Hrušov uskutočnilo stretnutie členov OZ LEUSTACH, priaznivcov, podporovateľov a sponzorov, detí, mládeže a ich rodičov, odborníkov i mnohých ďalších dobrovoľníkov, ktorí podporili a neustále podporujú našu činnosť. Stretnutie bolo pripomenutím 10 ročnej práce na obnove a propagácie NKP hradu Hrušov. Takmer 300 hostí sledovalo slávnostné odhalenie dvoch nových informačných tabúľ . Počas dvojhodinovej recepcie mali  všetci prítomní čas spomínať na mnohé zážitky i priebeh záchrany tohto krásneho stredovekého hradu – hradu Hrušov.

Krátky výber fotografií z tejto akcie si môžete pozrieť tu:

 

 

Zmena termínu plánovanej brigády: OZ LEUSTACH dáva dobrovoľníkom a hlásiacim sa brigádnikom do pozornosti zmenu termínu najbližšej brigády na hrade, ktorá sa uskutoční od: 29.07. 2014 do 02.08.2014.
Mgr. Stanislava Blahová

 

 

Výročná správa 2013

 

 

Vážení priatelia OZ LEUSTACH

17. mája na hrade Hrušov sa uskutočnila realizácia časti projektu: "Výučba histórie na miestach dejinných udalostí". Zúčastnené deti sa oboznámili s metódami a formami reštaurátorských prác, archeológie, dendrochronológie, s postupmi kamenárskych a murárskych prác. Dozvedeli sa o histórii hradu a regiónu, spoznali flóru a faunu hradného kopca a priľahlého okolia. Projekt bude pokračovať 07.06.2014. Foto galériu si môžete prezrieť TU.

Zároveň Vás pozývame na ďalšiu realizáciu projektu, ktorá sa uskutoční 7. júna 2014. Pozvánku si môžete stiahnuť TU.

Tento projekt bol podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou z finančných prostriedkov spoločnosti ALL MONT spol. s r. o.

Mgr. Stanislava Blahová

______________________________________________

 

Milí priatelia, priaznivci, turisti a návštevníci hradu Hrušov. Ani počas zimných mesiacov OZ LEUSTACH neustalo vo svojej činnosti. Od januára do konca marca sa na hrade Hrušov pracovalo. V rámci dobrovoľníckych prác sa pokračovalo v čistení areálu hradu, zbere a hrobľovaní kamenia a dokončil sa archeologický výskum v delovej bašte. Teraz nás čaká začiatok jarných prác - dovoz vody na hrad, hasenie vápna, dovoz stavebného materiálu a prípravné práce k murovaniu kaverien a rekonštrukcii najohrozenejších častí hradu. Krátky prehľad prác zo zimných mesiacoch si môžete prezrieť TU.

Počas týchto mesiacov mesiacoch OZ LEUSTACH pripravovalo projekty na rok 2014. Žiadosti o granty v rámci výziev OZ podalo na MK SR v programe Obnovme si svoj dom, na Nitriansku komunitnú nadáciu, Nitriansky samosprávny kraj, T-com. Na výsledky ešte čakáme a dúfame, že vo väčšine z nich budeme úspešný.

OZ ďalej pripravuje aj dobrovoľnícke aktivity v rámci projektu: Naše Mesto - 14. júna 2014 a projektu 72 hodín - 17. - 18. mája 2014, do ktorých sa môžete zapojiť i Vy

Ďakujeme všetkým za Vašu neutíchajúcu priazeň a 2% daní, ktorými pomáhate pri záchrane nášho kultúrneho dedičstva.

Mgr. Stanislava Blahová

 

 

Zároveň zverejňujeme termíny akcií na záchranných prácach hradu Hrušov.

Mgr. Stanislava Blahová

 

 

Vážení priatelia OZ LEUSTACH.

Predstavujeme Vám zhrnutie činnosti a prác nášho združenia pri záchrane hradu Hrušov. Ospravedlňujeme sa tak dlhé meškanie, ale dúfame, že náš pripravený prehľad Vám priblíži celoročnú prácu našich dobrovoľníkov a dosiahnuté výsledky.
Prehľad uvádzame TU
Mgr. Stanislava Blahová

 

2%


Aj Vy môžete pomôcť hradu Hrušov. Svojimi 2% podporíte rekonštrukciu a sanáciu hradu, konzerváciu najcennejších artefaktov na hrade, dovezenie 10,000 litrov tak vzácnej vody priamo na hrad a sanáciu najohrozenejších častí hradu. Naša práca od roku 2002 je zárukou, že hrad každým rokom ožíva a jeho múry pribúdajú a že i v roku 2014 vdýchneme život ďalším jeho častiam.
Ďakujeme.

Formulár si môžete stiahnuť TU

 

V Ý Z V A

 

OZ LEUSTACH VYHLASUJE VÝZVU

 

na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytovanie služieb – projekt stavby s názvom „Konzervácia stavébne úpravy a revitalizácia vybraných častí hradu Hrušov“.

Výzvu si stiahnite TU.

 

2%

Všetkým priaznivcom turistiky a hradných zrúcanín sa dáva na známosť že naše občianske združenie OZ LEUSTACH splnilo všetky podmienky na zaregistrovanie do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2014. Ďakujeme všetkým vzácnym darcom, ktorí nás podporovali a i tým, ktorí nás budú podporovať aj v roku 2014.

Rok 2013 priniesol hradu Hrušov množstvo nových objavov a dopomohol k spoznaniu jeho histórie. Veríme, že rok 2014 sa stane pre hrad Hrušov rokom pozitívnych zmien, ku ktorým prispievate aj Vy svojou pomocou.

Ďakujeme Vám.

                                                                                                                       Mgr. Stanislava Blahová

 

Vitajte na našom webe

Vitajte na webovej stránke realizovaných projektov Združenia na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH. Cieľom tejto stránky je poskytnúť informácie o práve realizovaných projektoch združenia LEUSTACH. Nájdete tu stručné informácie o konkrétnych projektoch, logá donorov a môžete nahliadnuť do fotogalérie a správ z priebehu konkrétneho realizovaného projektu.

Upozornenie návštevníkom

Fotografie sú vlastníctvo OZ LEUSTACH.

Nový projekt

Náučný chodník Janíkovce

24.05.2013 14:20
OZ LEUSTACH v týchto dňoch finišuje pri ukončení projektu " Náučný chodník Janíkovce", ktorý je podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou. Združenie v spolupráci s OZ Darmoty vytvorilo cyklotrasu s náučnými panelmi medzi Janíkovcamia  a Golianovom. V mestskej časti Janíkovce a smerom ku...

Pomôž aj ty

17.05.2013 09:56
Naše Mesto 2013 aj tento rok sa môžete prihlásiť a pomôcť pri obnove hradu, či príprave archeologického výskumu v kostolíku pod hradom :) Pomôžte počas Nášho Mesta zachraňovať slovenské hrady. Stačí si len...

Projekt "Workshopy a výskumy na hrade Hrušov 2013"

27.04.2013 07:52
Zámerom projektu je zorganizovanie jedno – viac dňových workshopov zameraných na: Konzerváciu a sanáciu vybraných častí hradu Hrušov Umelecko remeselné ošetrenie a konzervovanie historických omietok a drevených prvkov Dendrochronologický výskum drevených historických prvkov...

 

 

 

Nadácia Orange v rámci programu Školy pre budúcnosť, schválila projekt OZ LEUSTACH : "Výučba dejín na miestach historických udalostí".

 

Projekt žiakom umožňuje aktívnou zážitkovou formou spoznať a priblížiť významnú dejinnú udalosť na miestach, kde prebiehala. Prostredníctvom takmer autentického prostredia (zachované stredoveké reálie) sprostredkováva informácie o udalostiach, osobnostiach, krajine, architektúre, umení a kultúre každodenného života. Interaktívne učenie žiakov je obohatené o proces reflexie vo forme výstupovýchprác žiakov na výstave výsledkov projektu a uskutočnených besied o priebehu realizácie projektu a získaným vedomostí z oblasti spoznávania histórie a historických udalostí.

Dňa 19.4.2013 sa uskutočnila jeho prvá fáza, ktorej sa zúčastnilo 44 žiakov. Spolu s historikom a archeológom sa vydali po stopách nitrinakseho kniežaťa Štefana I. v bojoch o vládu v Uhorsku.

Svoju trasu začali v Nitre, pokračovali do Bíne a skončili v Ostrihome. Na tejto stránke popisujeme v skratke jednotlivé lokality.

Nitra - najneskôr od prelomu 8. a 9. storočia sídlo nitrianskych kniežat. Prvým známym kniežaťom bol Pribina (obdobie nezávislého kniežatstva), ktorý bol z Nitry vyhnaný vojenským útokom moravského kniežaťa Mojmíra v roku 833. Po ovládnutí Nitry moravskými kniežatami vzniká Veľká Morava a z Nitry sa stáva sídlo údelného kniežatstva. V tejto pozícii ostáva Nitra a Nitriansko až do začiatku 12. storočia, kedy bol údel zrušený uhorským kráľom Kolomanom. Pozíciu nitrianskych údelných kniežat zastávali najskôr moravskí Mojmírovci (Rastislav, Svätopluk, Mojmír II.) a neskôr  Arpádovci (Michal Lysý a jeho potomkovia, Štefan, Imrich, neskôr je kniežaťom vždy následník trónu). Zrušenie údelného kniežatstva Kolomanom súvisí s ukončením primogenitury v následníckom poriadku. Sídlom nitrianskych kniežat bolo najskôr pravdepodobne hradisko v priestore dnešného  Vŕšku, neskôr sa sídlo sťahuje do priestoru súčasného hradu a Horného mesta (od 880 sídlo nitrianskeho biskupa).

Bíňa - obec a lokalita na dolnom Pohroní. Výhodné polohy na vysokých západných terasách rieky Hron boli osídľované už od praveku. V 9.storočí tu vznikla neopevnená sídelná zóna, ktorá pozostávala z iekoľkých nezávislých sídlisk nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti. Na konci 10. storočia (rok 997) vzniká systém zemného valového opevnenia, ktorý sa skladá z troch pásiem valov usporiadaných do prstenca. Toto opevnenie vzniklo na ochranu vojenského tábora prívržencov nitrianskeho kniežaťa Štefana, ktorý bol po smrti svojho otca, vrchného arpádovského kniežaťa Gejzu, jedným z následníkov. O pozíciu vrchného kniežaťa viedol vojnu so šomoďským kniežaťom Kopáňom, ktorého nakoniec porazil pri Vepréme a stal sa zakladateľom uhorského kráľovstva. Bíňa sa neskôr stáva majetkom rodu Huntovcov, ktorý patril spolu s Poznanovcami medzi hlavných prívržencov Štefana. Podľa kroniky bol v Bíni v rieke Hron mladý Štefan svojimi vovjodami Poznanom a Huntom opásaný mečom podľa starých zvykov (pojasy). Na začiatku 13. storočia (k roku 1217) dáva comes (gróf) Hunt v Bíni vybudovať kláštor premonštrátorov a rotundu Dvanástich apoštolov, ktorá pôvodne ležala v areály kláštora.

Ostrihom - jedno z hlavných kniežacích a kráľovských sídel v období vlády Arpádovcov. V Antike sa tu nachádzala rímska pevnosť Solva, ktorá bola súčasťou rímskeho Limesu. Pri pevnosti vzniklo aj civilné mestečko. Po zániku Rímskej ríše sa stáva korisťou rôznych kmeňov. Po zániku Avarského kaganátu a sformovaní štyroch panónskych slovanských kniežatstiev sa stáva centrom severovýchodného z nich. Meno Ostrihom sa odvodzuje od slovanského názvu Stregom (strážim, ostraha). Počas expanzie Veľkej Moravy za Svätopluka sa stáva jej súčasťou. V 10. storočí si Ostrihom vyberá za sídlo vrchné arpádovské knieža Gejza a po ňom aj jeho syn Štefan (prvý uhorský kráľ). Ostrihom sa spolu so Stoličným Belehradom a Vesprémom stáva kráľovským sídlom. Jeho pozícia je pozdvihnutá usídlením prvého uhorksého biskupstva a neskôr arcibiskupstva, pričom ostrihomský arcibiskup bol ( a je) aj prímasom (hlavou) uhorskej cirkvi. Na ostrožnej polohe nad Dunajom je pôvodné hradisko prebudované na stredoveký kráľovský hrad.

Fotografie z tejto časti si môžete prezrieť vo fotogalérii.

Novinky

archeologický workshop

01.07.2016 14:57
Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v termíne od 4. júla do 15....

PF 2015

31.12.2014 19:56
Každý okamih je jedinečný, každý človek je jedinečný ale spolu sme dokázali veľa. Dovoľte mi...

Výzva

12.12.2013 15:36
   V Ý Z V A OZ LEUSTACH VYHLASUJE VÝZVU na predloženie cenovej ponuky podľa § 9...

Tretia fáza projektu Výučba dejín na miestach historických udalostí

04.06.2013 14:14
V týchto dňoch neustále prebieha realizácia predposlednej fázy projektu "Výučba dejín na miestach...

Druhá fáza projektu: Výučba dejín na miestach historických udalostí

24.05.2013 14:44
17.5.2013 sa uskutočnila druhá fáza projektu Výučba dejín na miestach historických udalostí,...

NÁUČNÝ CHODNÍK JANÍKOVCE

24.05.2013 14:29
Z LEUSTACH v týchto dňoch finišuje pri ukončení projektu " Náučný chodník Janíkovce", ktorý je...

Pomôž aj ty

17.05.2013 09:57
Naše Mesto 2013 aj tento rok sa môžete prihlásiť a pomôcť pri obnove hradu, či príprave...

Začal sa nový projekt - Workshopy a výskumy na hrade Hrušov 2013.

27.04.2013 07:47
Dňa 27. apríla 2013 sa začal prvý turnus projektu: „ Workshopy a výskumy na hrade Hrušov...

Projekt: Výučba dejín na miestach hisotrických udalostí

23.04.2013 08:19
Prvé informácie z realizácie projektu.

Webová prezentácia bola spustená

23.04.2013 08:18
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.